Başvuru ücreti artışlarının başvuru sahipleri ve sponsorlar üzerinde önemli bir mali etkisi olabilir.

Birleşik Krallık içinde ve dışında göçmenlik ve vatandaşlık başvurularına ilişkin ücretler 4 Ekim 2023’te arttı. Artışın denizaşırı çalışanları ve işverenlerinin yanı sıra daha geniş göç pazarını ve Birleşik Krallık ekonomisini de etkilemesi bekleniyor.

Başvuru ücretleri

Artışlara göçmenlik ve vatandaşlık başvuruları ile öncelikli işlem hizmetlerine ilişkin ücretler de dahildir. Başvuru ücretleri, başvurulan kategoriye bağlı olarak %15 ile %35 arasında artacak şekilde ayarlanmıştır. Bu, İçişleri Bakanlığı’nın genel olarak %15 ile %20 arasında artış öneren önceki duyurusundan biraz daha yüksek.

Öğrenci başvuruları, hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu durumdan en çok etkilenen uygulamadır ve en yüksek artışı da görecek. Bu sert görünebilir ancak öğrenci kategorisinin Birleşik Krallık hükümetinin net göçü azaltma planlarının (örneğin, geçiş gerekliliklerindeki değişiklikler ve bakmakla yükümlü olunan kişileri getirme yeteneğindeki değişiklikler) odak noktası olduğu göz önüne alındığında, tamamen beklenmedik bir durum değildir.

4 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ücretlere İçişleri Bakanlığı göçmenlik ve vatandaşlık harçları adresinden erişilebilir.

Sponsorlular ve sponsorlar için değişiklikler

Sponsorlu çalışanları ve sponsorlarını etkileyen değişiklikler, vasıflı işçi vizesi ve Kıdemli veya uzman işçi (küresel iş hareketliliği) başvurularını içermektedir:

• Birleşik Krallık dışında (3 yıl veya daha az) – 625 sterlin, 719 sterlin’e (94 sterlin artış)

• Birleşik Krallık dışında (3 yıl boyunca) – 1.235 sterlin, 1.420 sterlin’e yükselerek (185 sterlin artış)

• Birleşik Krallık içinde (3 yıl veya daha az) – 719 sterlin 827 sterlin’e (108 strerlin artış)

• Birleşik Krallık içinde (3 yıl boyunca) – 1.423 sterlin 1.500 sterlin’e (77 sterlin artış).

Sponsorluk sertifikası atama ücretleri: Vasıflı işçi, T2 din adamı, kıdemli veya uzman işçi, 40 sterlin artırılarak 199 sterlin’den 239 sterlin’e çıkarıldı.

En önemlisi, ücretlere yapılan bu artışlar, göçmenlik sağlık ek ücretinde (IHS) duyurulan önemli artışı (şu anda yıllık 624 sterlin olup yıllık 1.035 sterlin’e yükselmektedir) içermemektedir. Bu artış farklı bir parlamento sürecini gerektirse de, bu sonbaharın sonlarında gibi bekleniyor.

Başvuru ücretlerinde yapılan bu artışlar oldukça ciddi olup, başvuru sahipleri ve sponsorları için önemli bir mali etki yaratması muhtemeldir.

Sonbaharın sonlarında göçmenlik sağlık ek ücretinde (IHS)’de yapılacak ek artış dikkate alındığında, uzatma başvurularının daha erken yapılması tercih edilebilir. Ancak erken başvurular kişilerin süresiz oturum iznine hak kazanmasını etkileyeceğinden, bu başvuru yapılmadan önce dikkatle değerlendirilmelidir.