Birleşik Krallık’ta Süresiz Kalma İzni sahipleri için Göçmenlik Kuralları Ekim 2023’te sessizce değişti. Değişiklikler, Birleşik Krallık dışında çok fazla zaman geçiren ancak Birleşik Krallık’taki yerleşik statülerini korumak veya sürenin sona ermesi durumunda yerleşik statülerini yeniden etkinleştirmek isteyen kişileri ilgilendiriyor.

Süresiz oturum izninin genel olarak bir bitiş tarihi yoktur. Ancak iptal edilebilir (örneğin cezai bir mahkumiyet sonrasında) veya iki yıl veya daha uzun bir süre (veya AB yerleşim planı kapsamında size yerleşik statü verildiyse beş yıl) Birleşik Krallık dışında kalırsanız geçerliliğini kaybedebilir.

Geri dönen sakinler için yakın zamanda ne değişti?

Ekim 2023’te Ek Geri Dönen İkamet, Göçmenlik Kurallarının 1. Kısmındaki 18, 18A, 19, 19A ve 20. paragrafların yerini almıştır. Bu iki önemli değişikliği beraberinde getirdi:

ILR sahibinin, Birleşik Krallık’a geri dönmesi zorunluluğu (daha önce Bölüm 1’in 18 (iv) paragrafında belirtilen) kaldırılmıştır. Pratik açıdan bu, Birleşik Krallık’ı iki yılda bir (veya AB vatandaşları ve aile üyeleri için beş yılda bir) ziyaret etmenin tamamen meşru olacağı ve sistemin kötüye kullanılması anlamına gelmeyeceği anlamına gelir.

İkinci olarak, Ek Geri Dönen İkamet, daha önce verilmiş olan ILR’nin yerine başka bir vize türünün (örneğin, ziyaretçi vizesi) geçmesi durumunda, Geri Dönen İkamet vizesi başvurusuna izin vermektedir.

Hem geri dönen sakinler hem de göçmenlik uygulayıcıları için bu zorunluluğun kaldırıldığını onlara tavsiye etmek önemli bir gelişmedir. Geçmişte, Birleşik Krallık’a geri dönme amacının kısa bir ziyaret olması ve kişinin ülkeyle kalıcı bir bağlantısının olmaması (mülk, iş, aile yok ise) durumunda, bir göçmenlik memurunun Süresiz Kalma İzni sahibi bir kişinin kabulünü reddetme takdir yetkisi vardı.

Ek Geri Dönen Oturma İzni’nin tanıtılmasından önce, tavsiyemiz ihtiyatlı olmak yönündeydi; Birleşik Krallık’tan uzun bir süre için ayrılıyorsanız, Birleşik Krallık ile güçlü bağlarınız olmadığı sürece tekrarlanan ziyaretler, süresiz kalma izninizi sürdürmek için yeterli olmayabilir. Ya da devamsızlığınızın geçici nitelikte olduğunu kanıtlayabilir, yurtdışındaki bir akrabanıza bakmak, eğitim görmek, Birleşik Krallık merkezli bir işveren için çalışmak gibi.

Tavsiyemiz, Birleşik Krallık’ı ziyaret etmenin statünüzü korumak için yeterli olduğu ve ziyaret amacının statünüzü etkilememesi gerektiği konusunda artık daha eminiz.

Bu, Birleşik Krallık’ı en az beş yılda bir (İsviçre vatandaşları için dört yıl) ziyaret ederek yerleşik statülerini koruyabilen AEA vatandaşları ve onların yerleşik statüdeki aile üyeleri ve ILR’yi diğer göçmenlik kuralları yoluyla edinmiş kişiler için de aynı şekilde geçerlidir.

İzin verilen devamsızlık süresinden daha uzun süre ülke dışında kaldıysanız, geri dönüş ikamet vizesine başvurmanız gerekecektir. Bu başvuruyu yapmak için, yerleşim amacıyla geri döneceğinizi, başka bir deyişle, Birleşik Krallık’ta kalıcı olarak kalmak için geçerli bir planınızın olduğunu (buna sahip olmanız veya kalacak konumda olmanız beklenir) göstermeniz gerekecektir. Birleşik Krallık’ta kendinizi barındırmak için yeterli konaklama yeri bulmanız, geçerli bir gelir kaynağına sahip olmanız gerekir.

Ziyaretçi olarak izin verilen ara girişler

Daha önce süresiz kalma iznine sahipseniz ancak iki yıldan fazla bir süre Birleşik Krallık dışında kaldıysanız, geri dönen ikamet vizesi veya ziyaretçi vizesi için başvuruda bulunmak isteyip istemediğinize karar vermeniz gerekecektir.

Geçmişte, bu tür durumlarda verilen ziyaretçi vizesi, daha sonra geri dönen ikamet vizesine başvuruda bulunulmasını imkansız hale getiriyordu. Artık kural değişti ve hâlâ geri dönemezsiniz fakat ziyaret edebilirsiniz.

Birleşik Krallık’a seyahat etmenin amacı ziyaret ise ziyaretçi vizesine başvurmak çok daha iyi bir seçenektir. Birleşik Krallık’taki beklentileriniz ve niyetleriniz konusunda tutarlı ve açık davranırsanız, zamanı gelince tekrar ikamet vizesi almanız daha kolay olacaktır.

Yurt dışında çalışmak ve süresiz kalma iznini sürdürmek

Yurt dışında çalışıyorsanız ve Birleşik Krallık’ta bir eviniz veya aile bağınız yoksa ancak yerleşik statünüzü korumak istiyorsanız, bir göçmenlik avukatının size verebileceği en iyi tavsiye, en az iki yılda bir Birleşik Krallık’ı ziyaret etmeniz ve belgelerinizi saklamanızdır. Normalde pasaportunuza bir giriş damgası vurulur, ancak elektronik kapılardan geliyorsanız ve damga alamıyorsanız, seyahatlerinizi kanıtlamanız gerekebileceği ihtimaline karşı biniş kartlarınızı ve seyahat programınızı saklayın.

İngiliz vatandaşlığının ILR’ye göre avantajları

ILR İngiliz vatandaşlığıyla aynı şey değildir. Vatandaşlık ömür boyu verilir ve herhangi bir süre boyunca Birleşik Krallık’ta bulunmamanız nedeniyle geçerliliğini yitirmez.

Ancak başvurudan önceki beş yıl içinde aşırı devamsızlık yapmışsanız İngiliz vatandaşlığına başvuramazsınız. Ayrıca, Birleşik Krallık’ta kalıcı olarak yaşama niyetinize dair bir beyanda bulunacaksınız. Dolayısıyla, öngörülebilir bir gelecekte ülkeyi terk etmeyi planlıyorsanız, İngiliz vatandaşlığı başvurusu yerleşik statünüzün korunması açısından işe yaramayacaktır. Ancak, ülkeyi geçici olarak terk edeceğinizi biliyorsanız ancak geri dönme niyetiniz varsa ve planlı yokluğunuz İngiliz vatandaşlığına uygunluğunuzu etkileyecekse, vatandaşlığa kabul ve İngiliz pasaportu için başvuruda bulunmak iyi bir fikirdir.